Maszka Rajchel

  • Funkcja:Wiceprzewodnicząca
  • maria.akulicz@gmail.com
  • Facebook
ESER "PIONIER" to nie tylko międzynarodowe działania ale i międzynarodowy zespół. Maszka wyjechała z Rosji na studia w Polsce, a do Stowarzyszenia dołączyła w roku 2009.

Jak większość członków Stowarzyszenia zaczynała jako wolontariuszka. Z czasem zaczęły się jej pierwsze projekty i szkolenia. Szybko ujawniła swoją pasję do organizowania, zarządzania i liderowania, dlatego od roku 2012 objęła funkcję Managerki Stowarzyszenia. Pełniła ją przez 4 lata.

Jest absolwentką X edycji Szkoły Liderów PAFW. A oprócz tego: coachem, trenerem, kobietą biznesu oraz młodą mamą małej Aleksandry.

Uwielbia wszystko co nowe i co jest związane z rozwojem. Tematy które najbardziej ją kręcą to: mniejszość rosyjska, coaching, pozyskiwanie funduszy, polityka młodzieżowa, wolontariat, młodzież i seniorzy.