kwiecień 18, 2019

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/ZO/04/2019

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego wybrano następujących wykonawców:

Część I
Synergia Biznesu Sp. z o.o.
ul. Grota Roweckiego 27/47
10-693 Olsztyn
Data wpłynięcia oferty: 16.04.2019
Cena: 148,75 zł brutto za godzinę

Część II
Synergia Biznesu Sp. z o.o.
ul. Grota Roweckiego 27/47
10-693 Olsztyn
Data wpłynięcia oferty: 16.04.2019
Cena: 148,75 zł brutto za godzinę

Pełna lista podmiotów
Część I
Synergia Biznesu Sp. z o.o.
Liczba uzyskanych punktów: 100
Część II
Synergia Biznesu Sp. z o.o.
Liczba uzyskanych punktów: 100