kwiecień 12, 2019

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/SCE/04/2019

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego wybrano następującego wykonawcę:

Kamil Tetwejer
ul. Pimpickiego 6/38, 10-699 Olsztyn
Data wpłynięcia oferty: 11.04.2019
Cena: 950,00 zł brutto
Liczba uzyskanych punktów: 100