Przekaż darowiznę i skorzystaj z odliczenia podatkowego

Czy wiesz, że możesz przekazać nam darowiznę finansową lub rzeczową, którą wykorzystamy do realizacji naszych celów statutowych?

Darczyńcą możesz zostać zarówno jako osoba fizyczna jak i osoba prawna (np. firma, spółka itd.).

Darowizna pomniejsza Twoją podstawę do opodatkowania.

Jeśli przekazaną darowiznę chcesz odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym, musisz mieć dowód jej przekazania.
Jeśli są to pieniądze – darowizna musi być wpłacona na nasze konto, a Ty powinieneś zachować dowód wpłaty.
Jeśli są to dary rzeczowe – potrzebujesz potwierdzenia przekazania darów (dokument, w którym powinna być oszacowana ich wartość).

Kolejnym krokiem jest złożenie do urzędu skarbowego deklaracji CIT-D, w której podasz informacje o wszystkich darowiznach poczynionych w roku podatkowym.

Jak przekazać darowiznę?
Dokonaj przelewu wykorzystując poniższe dane.

Nazwa odbiorcy: Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju PIONIER
Adres odbiorcy: Aleja Warszawska 13/1, 10-081 Olsztyn
Bank: BGŻ BNP Paribas S.A.
Numer rachunku odbiorcy: 83 2030 0045 1110 0000 0385 4070
Tytułem: Darowizna na działalność statutową*

*Aby uniknąć tłumaczeń w Urzędzie Skarbowym, lepiej określ dokładnie na jakie cele statutowe jest darowizna.

Nasze (wybrane) cele statutowe, na które możesz przekazać darowiznę:

  • propagowanie kształcenia i samokształcenia młodzieży;
  • wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu szeroko rozumiany rozwój i edukację;
  • propagowanie spotkań młodzieży całego świata oraz reagowanie i pomaganie w zwalczaniu
  • problemów dotyczących dzieci;
  • pomoc ludziom niepełnosprawnym oraz przełamywanie stereotypów krzywdzących tych ludzi;
  • propagowanie nauk języków obcych;
  • aktywizacja bezrobotnych;
  • propagowanie, oraz pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej;
  • propagowanie edukacji europejskiej.

Z góry dziękujemy!
Zespół ESER „PIONIER”