kwiecień 18, 2019

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/ZO/04/2019

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego wybrano następujących wykonawców: Część I Synergia Biznesu Sp. z o.o. ul. Grota Roweckiego 27/47 10-693 Olsztyn Data wpłynięcia oferty: 16.04.2019 Cena: 148,75 zł brutto za godzinę Część II Synergia Biznesu Sp. z o.o. ul. Grota Roweckiego 27/47 10-693 Olsztyn Data wpłynięcia oferty: 16.04.2019 Cena: 148,75 zł brutto za godzinę Pełna […]

kwiecień 1, 2019

Zapytanie ofertowe 1/sce/04/2019

Projekt pn. „SHOWBIZ – Show Us Your Business! Program UWM w Olsztynie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczniów.” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „PIONIER”, zwane dalej Zamawiającym, kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi opracowania autorskiego […]

luty 28, 2019

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/ZO/02/2019

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego wybrano następujących wykonawców: Część I Synergia Biznesu Sp. z o.o. ul. Grota Roweckiego 27/47 10-693 Olsztyn Data wpłynięcia oferty: 26.02.2019 Cena: 148,75 zł brutto za godzinę Część II Synergia Biznesu Sp. z o.o. ul. Grota Roweckiego 27/47 10-693 Olsztyn Data wpłynięcia oferty: 26.02.2019 Cena: 148,75 zł brutto za godzinę Pełna […]

luty 6, 2019

Zapytanie ofertowe 1/sce/02/2019

Projekt pn. „SHOWBIZ – Show Us Your Business! Program UWM w Olsztynie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczniów.” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „PIONIER”, zwane dalej Zamawiającym, kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi opracowania autorskiego […]

listopad 20, 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/ZO/11/2017

W związku z realizacją projektu „Program Utrzymania Aktywności Pracowników 50+” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na realizację usługi pełnienia funkcji eksperta. Niniejsze zapytanie ogłoszone zostało na stronie internetowej http://eserpionier.eu/ oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, a także w siedzibie Zamawiającego. §I. NAZWA I […]

listopad 20, 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZO/11/2017

W związku z realizacją projektu „Program Utrzymania Aktywności Pracowników 50+” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na realizację usługi pełnienia funkcji eksperta wiodącego. Niniejsze zapytanie ogłoszone zostało na stronie internetowej http://eserpionier.eu/ oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, a także w siedzibie Zamawiającego. §I. NAZWA […]