Czerwiec 19, 2017

Zaprojektuj logo KIWi!

Ten rok upłynie nam pod znakiem KIWi, czyli Klubu Integracji Wolontariusza!

Jego ideą jest zapewnienie wolontariuszom własnej i bezpiecznej przestrzeni, gdzie mogą przyjść, napić się herbaty, wymienić doświadczeniami czy bezpłatnie skorzystać z naszego zaplecza i wyposażenia. W ramach KIWi organizowane są spotkania „W REALU” a także szkolenia i warsztaty, których tematy sami możecie wybierać.

Zależy nam, aby w ESER “PIONIER” stworzyć społeczność aktywnych młodych ludzi, którzy będą mieli możliwość edukacji i realizacji własnych inicjatyw wolontariackich.

W związku z tym, ogłaszamy konkurs na logo naszego Klubu. W przyszłości chcemy opatrzyć nim nasze gadżety oraz  namalować je na jednej ze ścian naszego biura.

Jakie są nasze wymaganie wobec projektu?
logo musi zawierać podobiznę kiwi lub ukazywać dwuznaczność tego słowa (ptak + owoc);
logo musi zawierać nazwę klubu w formie: Klub Integracji Wolontariusza KIWi lub KIWi;
preferowane projekty w wektorach.

Zastrzegamy sobie możliwość niewyłonienia zwycięskiej pracy jak i modyfikacji zgłoszonego projektu (po otrzymaniu zgody od jego autora).

Dla autorów najciekawszych prac przewidujemy:
możliwość uczestnictwa w sesji zdjęciowej promującej wolontariat,
wsparcie coachingowe.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 30 czerwca.
Wysyłajcie je na adres: szemplinska@eserpionier.eu.