Październik 27, 2017

Wsparcie dla NGO-sów z Olsztyna!

Jesteś członkiem Stowarzyszenia lub prowadzisz Fundację? Skorzystaj z naszego bezpłatnego wsparcia, dzięki któremu uzyskasz pomoc w wypromowaniu swojej organizacji oraz pozyskania środków na jej działalność.

Co mamy do zaoferowania?

Szkolenie z zakresu źródeł i sposobów finansowania organizacji pozarządowych (z naciskiem na źródła i sposoby inne niż dotacje, m.in.: darowizny, sponsoring, crowdfunding, zbiórki publiczne, 1% i inne); działalność gospodarcza i działalność odpłatna w organizacji pozarządowej (m.in.: szczegółowe zasady, najważniejsze przepisy, obowiązki, ograniczenia);

Praktyczne warsztaty z podstaw fundraisingu (przygotowanie i wdrożenie planu fundraisingowego, budowanie relacji z otoczeniem).

Indywidualne doradztwo z zakresu finansowania działalności organizacji.

Szkolenia z zakresu wolontariatu (rekrutacja wolontariusz, aspekty prawne, promocja wolontariatu, praca z wolontariuszami).

Bon poligraficzny o wartości 500 zł, lub nagranie spotu promocyjnego.

 

Zgłoszenia i szczegółowe informacje:

Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/gHHM6AziqsospOiE3
Michał Szulc, szulc@eserpionier.eu, 537-052-121

Wsparcie realizowane jest w ramach projektów:
Zrównoważone finansowanie NGO, dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
oraz
Wolontariada, dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.