Realizując projekt „Wsparcie aktywizacji zawodowej osób głuchych” chcemy wesprzeć osoby głuche w ich sytuacji na rynku pracy. Wiele z nich jest bezrobotnych, pracuje poniżej swoich kwalifikacji lub w obszarach niezwiązanych z posiadanym wykształceniem. Naszym celem jest pomoc takim osobom w poprawieniu swojej sytuacji poprzez znalezienie pracy, jej zmianę lub założenie swojej własnej działalności gospodarczej.

Projekt adresujemy do osób głuchych, osób z dysfunkcją słuchu oraz osób chcących dać im zatrudnienie. Jego celem jest usprawnienie obecnego systemu rehabilitacji zawodowej poprzez opracowanie i wdrożenie narzędzia szkoleniowego dostosowanego do specyficznych potrzeb i możliwości osób głuchych.

Tym narzędziem będzie gra szkoleniowa/symulacja za pomocą której jej odbiorcy:

  • zwiększą swoją świadomość na temat tego czym jest firma,
  • zwiększą swoją wiedzę i umiejętności praktyczne (m.in. w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej)
  • będą mogli dowiedzieć się czy nadają się do roli pracodawcy czy lepiej odnajdą się na rynku pracy jako pracownicy.

Finalna wersja innowacji (narzędzia) zostanie przetestowana na grupie min. 10 osób z dysfunkcją słuchu. Ponadto w zależności od indywidualnych potrzeb zostanie im udzielone dodatkowe wsparcie: doradztwo lub pośrednictwo pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w roli uczestników lub chcące zaangażować się merytorycznie zapraszamy do kontaktu.

 

Okres realizacji projektu: 1 listopada 2016 do 30 kwietnia 2017 roku.

Kontakt: Michał Szulc, 537-052-121, szulc@eserpionier.eu

———————————————

Projekt „Wsparcie aktywizacji zawodowej osób głuchych” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

www.dreamsart.pl