Wolontariada

Rok szkolny 2016/2017 został ogłoszony Rokiem Wolontariatu. Zbiega się on z 10-leciem naszej działalności w obszarach wolontariatu oraz rozwoju aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży. Z tej okazji pragniemy zaprosić Państwa do udziału w projekcie „Wolontariada”, którego celem jest aktywizacja uczniów szkół z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego do działań wolontariackich oraz upowszechnienie dobrych praktyk  w zakresie wolontariatu.

Zachęcamy do zapoznania się z zaplanowanymi przez nas działaniami!

– 

FUNDUSZ INICJATYWNY (październik – grudzień 2016)

Kierujemy go do młodzieży działającej w klubach i kołach wolontariatu oraz w grupach nieformalnych. Dzięki niemu możliwe będzie pokrycie kosztów realizacji mini inicjatyw
o charakterze wolontariackim.

Każda grupa realizująca swoje inicjatywy zostanie wsparta opieką naszego mentora. Planujemy także przygotowanie reportażu, który udokumentuje działania realizowane przy wsparciu „FI”.

Planujemy wesprzeć min. 20 inicjatyw! Kwota wsparcia może wynieść nawet 500 zł!

Szczegółowe zasady „FI” oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach. Znajdziesz je na dole strony!

  

CYKL EDUKACYJNY (październik – grudzień 2016)

Adresujemy go do szkół, które chcą zaoferować swoim uczniom dodatkowe zajęcia, rozwijające ich kompetencje, dające wiedzę i narzędzia oraz zachęcające do aktywności.

Jakie korzyści odniosą uczniowie, którzy wezmą w nich udział? Dowiedzą się m.in.:

  • dlaczego warto być aktywnym i zaangażowanym;
  • czym są wolontariat oraz aktywność społeczna i obywatelska;
  • jak i gdzie działać na rzecz swojego lokalnego otoczenia;
  • jak i gdzie szukać wsparcia u dorosłych oraz w instytucjach w celu realizacji swoich własnych pomysłów.

Zajęcia trwać będą 3h lekcyjne. Warunkiem uczestnictwa szkoły w „CE” jest zapewnienie sali lekcyjnej oraz zebranie min. 10 osobowej grupy uczestników.

Liczba grup ograniczona!
Szkoły zainteresowane udziałem prosimy o
kontakt.

– 

KALENDARZ WOLONTARIATU (listopad – grudzień 2016)

Dla nas wolontariat to nie tylko jednorazowe akcje a całoroczny wysiłek całego zespołu Stowarzyszenia. Abyście i wy pamiętali o wolontariacie każdego dnia, chcemy wydać na przyszły rok Kalendarz Wolontariatu.

Do tej pory promowaliśmy w ten sposób wolontariat studencki, wolontariat międzypokoleniowy oraz społeczną odpowiedzialność biznesu. Czas na młodzież  i wolontariat szkolny!

Uczestników Funduszu Akcyjnego zaprosimy do udziału
w profesjonalnej sesji fotograficznej.

Liczba miejsc ograniczona!

– 

WOJEWÓDZKA GALA WOLONTARIATU (7 grudnia 2016)

Od kilku lat staramy się wspierać naszych partnerów w organizacji corocznej Wojewódzkiej Gali Wolontariatu, która jest organizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Tak też będzie i w tym roku. Już dziś zapraszamy was do udziału w naszym małym święcie!

Szczegóły dotyczące „GW” przekażemy w późniejszym czasie na naszej stronie.

 – 

SPOTKANIE LIDERÓW (grudzień 2016)

Na koniec chcemy zaprosić najbardziej zaangażowanych uczestników Wolontariady (m.in. liderów grup inicjatywnych i opiekunów kół wolontariatu) na spotkanie, podczas którego podsumujemy zrealizowane działania oraz wymienimy się doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Będzie to także okazja do nawiązania nowych kontaktów, nawiązania partnerstw a także do zaplanowania kontynuacji działań.

Szczegóły dotyczące spotkania przekażemy w późniejszym czasie na naszej stronie.

Załączniki:

Zachęcamy do udziału w projekcie i kontaktu z naszym zespołem.

Paula Nowak / Michał Szulc

e-mail: kontakt@eserpionier.eu tel.: 693 949 984