We against hate speech

 

KONTAKT i WIĘCEJ INFORMACJI
Natalia Piaszczyk
e-mail: piaszczyk@eserpionier.eu tel.: 693 949 984
Michał Szulc
e-mail: szulc@eserpionier.eu tel.: 537 052 121

 

We Against Hate Speach

Trwa wymiana młodzieżowa w ramach projektu „We Against Hate Speach”, której celem jest zdobycie przez młodzież nowej wiedzy dotyczącej mowy nienawiści i uprzedzeń oraz rozwinięcie kompetencji uczestników z zakresu komunikacji interpersonalnej. Proces kształcenia opiera się na edukacji poza formalnej. Specjalna uwaga poświęcona jest obecności mowy nienawiści w mediach społecznościowych. W ramach projektu, przez 9 dni […]

0 komentarzy