lipiec 7, 2017

We Against Hate Speach

Trwa wymiana młodzieżowa w ramach projektu „We Against Hate Speach”, której celem jest zdobycie przez młodzież nowej wiedzy dotyczącej mowy nienawiści i uprzedzeń oraz rozwinięcie kompetencji uczestników z zakresu komunikacji interpersonalnej. Proces kształcenia opiera się na edukacji poza formalnej. Specjalna uwaga poświęcona jest obecności mowy nienawiści w mediach społecznościowych.

W ramach projektu, przez 9 dni gościmy młodych ludzi z Hiszpanii i Czech.

W ciągu dnia odbywają się zajęcia poruszające tematykę mowy nienawiści, komunikacji, wyrażania emocji i tolerancji. Towarzyszy temu tworzenie posterów, kampanii społecznych i dyskusji.

Po południu odbywają się wieczorki kulturowe: Czeski, Hiszpański i Polski, na których poznajemy nasze tradycje, kulturę i obyczaje. Dodatkowo, przedstawiciele każdego kraju przygotowują poczęstunek złożony z lokalnych specjałów.