Powstaliśmy:
29.11.2006

Nasza historia i teraźniejszość
„Nowy wymiar edukacji” to hasło w najlepszy sposób oddaje charakter Naszych działania. Kilka lat temu określiliśmy kierunki Naszej pracy, które nadal są aktulane:
– edukacja;
– rozwój nowych umiejętności;
– propagowanie wolontariatu;
– praca z dziećmi/studentami/seniorami;
– polityka międzynarodowa;
– mobilność młodych ludzi w Europie.
Wszystkie te elementy były stopniowo – jednak systematycznie, wprowadzane przez zespół ESER „PIONIER”. Dzięki nowym programom oraz kontaktom udało się Nam rozpocząć współpracę z parterami:
Fundacja Rozwoju Wolontariatu, Fundacja Inicjatyw Społecznych, Fundacja Rodowo, Stowarzyszenie Elbląg Europa.

Grudzień 2008 rok – czas zmian i prawdziwej rewolucji
To właśnie wtedy rozpoczęła się przygoda pod tytułem „PROJEKTOR – wolontariat studencki”. Postawiliśmy na kreatywność tak, aby zaaktywizować studentów do realizacji zajęć z dziećmi i młodzieżą z małych miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców. Codziennie uruchamialiśmy Naszą wyobraźnię i tworzyliśmy nowe metody promocji. Dotarcie do jak największej ilości placówek edukacyjnych i współpracy ze studentami stało się Naszym głównym celem. Czy się Nam to udało?

Popatrzcie na aktualne statystyki
Dziś w Naszej bazie mamy 280 wolontariuszy. Współpracujemy z 40 placówkami edukacyjnymi z całego województwa
A w 2012 r. Nasze starania zostały docenione przez Fundację Rozwoju Wolontariatu, która przyznała Nam nagrodę dla najlepszego ośrodka RKP w Polsce!!! Były owacje na stojąco, łzy wzruszenia. Nagroda została Nam wręczona na uroczystej Gali Wolontariatu w Warszawie.

Pionierzy wśród młodzieży czyli Atomy w sieci!
Przystąpienie do sieci organizacji pozarządowych z Warmii i Mazur było ważnym elementem w Naszej historii. Gdy zostaliśmy zaproszenie do tego, aby wraz z innymi NGO integrować się, wymieniać informacjami i nauki – nie mogliśmy od tego uciekać. Dziś mamy wielu przyjaciół z innych organizacji, dzięki czemu idea projektu nie zginie!

ESER „PIONIER” jako organizacja goszcząca i wysyłająca wolontariuszy na wolontariat europejski
Od 1 stycznia 2013 r. zostaliśmy dołączeni do grona organizacji z całej Europy, które mogą zapraszać do siebie wolontariuszy z zagranicy. Aktualnie realizujemy projekt „Volunteering – a way to the unforgettable adventure”, w którym biorą udział wolontariusze: Adnan z Turcji i Irina z Rosji. A już niedługo przybędzie do Nas wolontariuszka z Białorusi.

Dobry wolontariat
10 czerwca 2013 r. uzyskaliśmy tytuł „Organizacji przyjaznej wolontariuszom”. Jest to dla Nas duże wyróżnienie.
Nie było łatwo.
Najpierw aplikacja, potem wizytacja z Warszawy – sprawdzanie dokumentów, regulaminów oraz rozmowy z Naszymi wolontariuszami – a na koniec wielkie oczekiwanie co do wyniku…na szczęście wszystko „poszło” dobrze. Hip hip hurra!

Świetlana przyszłość
Dzięki codziennej pracy i wysiłkowi wielu osób wierzymy, że Nasze kolejne pomysły będziemy mogli realizować z jeszcze większą grupą wolontariuszy – niezależnie od ich wieku i predyspozycji. Jesteśmy pewni tego, że współpraca z parterami z zagranicy zaowocuje wspaniałymi międzynarodowymi projektami, w których i TY będziesz mógł wziąć udział!!!
Przez wiele lat działaliśmy tylko na terenie Olsztyna mamy jednak wielkie ambicje, które wykraczają poza teren Naszego miasta.

Innowacyjny model zarządzania
Nasza działalność to podejmowanie wielu inicjatyw – głównie związanych z wolontariatem. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że przy takiej różnorodności działań, najważniejsza jest organizacja pracy.
Organizacja opiera się na pracy w zespole z ludźmi, którzy doskonale się znają i zawsze mogą na siebie liczyć. Nasze kontakty nie ograniczają się tylko do pracy – jesteśmy przyjaciółmi! Nasz zespół stara się nie dopuszczać do kryzysowych sytuacji, a problemy sygnalizować z wyprzedzeniem.
W Naszym stowarzyszeniu działa system managerski wzorowany na tym, jaki jest stosowany w komercyjnych przedsiębiorstwach. Dzięki temu, każdy z członków stowarzyszenia doskonale zna swoją rolę. Udało się Nam opracować ścieżki komunikacji, których dzielnie przestrzegamy, każdego dnia w pracy.