Przemek Rajchel

Przewodniczący

Maszka Rajchel

Wiceprzewodnicząca

Michał Szulc

Skarbnik / Manager

Paula Gębicka

Koordynatorka projektów

Edyta Kocięcka

Koordynatorka EVS

Patrycja Szemplińska

Asystentka koordynatora

Palina Yakubets

Wolontariuszka EVS

Yaroslav Yemets

Wolontariusz EVS

Natalia Piaszczyk

Koordynatorka projektów

Patrycja Gębicka

Stażystka

Basia Truchan

Nauczycielka języków

Przemek Zakrzewski

Mentor EVS

Paweł Gębicki

Mentor EVS

Ewelina Maciejewska

Praktykantka

Julka Obrębska

Praktykantka

Dorota Weselak

Praktykantka