Przemek Rajchel

Przewodniczący

Maszka Rajchel

Wiceprzewodnicząca

Michał Szulc

Skarbnik / Manager

Paula Gębicka

Koordynatorka projektów

Edyta Kocięcka

Koordynatorka EVS

Patrycja Gębicka

Asystentka Koordynatora

Basia Truchan

Nauczycielka języków

Paweł Gębicki

Mentor EVS

Julka Obrębska

Asystentka Koordynatora

Jorge Paraiso

Wolontariusz EVS (SPA)