marzec 28, 2018

Dzień wiosny z językiem i kulturą hiszpańską

Tym razem zajęcia językowo -kulturowe odbyły się w Olsztyńskim liceum, 21 marca czyli w pierwszy dzień wiosny. Nasz wolontariusz Adrian prowadził spotkanie w Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie dla grupy uczniów, którzy w ramach programu Erasmus+ wyjeżdżają na praktyki zawodowe do Hiszpanii. Adrian opowiadał  o hiszpańskiej kulturze i zwyczajach panujących  w jego regionie.