2014

 • „Prawa człowieka – nasza sprawa” (Fundacja Edukacja dla Demokracji, Program polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP)
 • „Nowy Wymiar Konsultacji” (Fundacja Batorego, Program Obywatele dla Demokracji)
 • „The positive face of volunteering” (Erasmus+)
 • „World for volunteering”(Erasmus+)
 • „Seniorada” –  III edycja (MPiPS, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych)
 • „Dojrzały Konsument” (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego)
 • „Bezpieczny Senior” (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego)

2013

 • „Open your heart and mind – a new era of volunteerism” (Młodzież w Działaniu, Akcja 2.0)
 • „The fascinating world of volunteering” (Młodzież w Działaniu, Akcja 2.0)
 • „Volunteering – a way to the unforgettable adventure” (Młodzież w Działaniu, Akcja 2.0)
 • „CSR – dlaczego warto?” (Liga Odpowiedzialnego Biznesu, Pracownia Działań Lokalnych)
 • „Centrum Inicjatyw Obywatelsko-Społecznych” (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy)
 • „Bezpieczny wolontariusz” (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
 • „Seniorada” –  II edycja (MPiPS, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych)
 • „Wkręć się w wolontariat” (Urząd Miasta Olsztyna)
 • „Wolontariat i możesz więcej” (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego)

2012

 • „Seniorada”  (MPiPS, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych)
 • „SAM – Szkoła Aktywności Młodzieży” (Młodzież w Działaniu, Akcja 5.1)
 • „STOP – Studencki Trop Odnalezienia Pracy” (Młodzież w Działaniu, Akcja 1.2)
 • „PAS-JA. Pracownik Aktywny Społecznie – JA” (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich)
 • „OK! (Odpowiedzialne Kino)” (Liga Odpowiedzialnego Biznesu, Pracownia Działań Lokalnych)
 • „Młodzieżowe Rady krok po kroku” (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego)
 • „BUINA SVATA – V4 ARTISTIC EXPRESSIONS” (International Visegrad Fund)
 • „Kuźnia wolontariuszy i liderów młodzieżowych” (Fundacja Edukacja dla Demokracji, Program RITA)
 • „Wolontariat łączy pokolenia” (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego)
 • „Idę do szkoły” (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
 • „Polsko-Rosyjska Akademia Liderów Młodzieżowych” (Ministerstwo Edukacji Narodowej)

 2011

 • „Nie bądź wariatem – zajmij się wolontariatem” (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego)
 • „Ukraina bez tajemnic” (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
 • „CSR – z czym to się je?” (Liga Odpowiedzialnego Biznesu, Pracownia Działań Lokalnych)
 • „Ty też możesz zostać wolontariuszem” (Młodzież w działaniu, Akcja 1.2)
 • „Kuchnia dziecinnie prosta!” (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
 • „SZ-OK –> Sportowo, Zdrowo – Ogólnie Kultowo” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)

2006 – 2010

 • „Wspólna Europa – różne emocje”
 • „Euro 2012 – nasz wspólny cel i zadanie”
 • „Odkrywamy historyczne granice Rzeczypospolitej Polskiej”
 • „Letnia Szkoła Liderów Organizacji Pozarządowych”
 • „Gender in Action – Ona, on, oboje we współczesnym społeczeństwie” (Młodzież w Działaniu, Akcja 4)
 • „Pozyskiwanie funduszy z tym ngo w drogę ruszy!” (Urząd Miasta Olsztyna)
 • „WRS – Wsparcie, Rozwój, Samodzielność”
 • „Gramy razem! – siatkówka sportem dla wszystkich”